Свідоцтво ТОВ "Тендертрейдбуд" (ТТБ) на знак ТМ для товарів і послуг.


Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товірів и услуг". Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 жовтня 2014 р.

PDF DOC

Протокол випробувань будівельних лісів від виробника ТТБ.


Протокол випробувань будівельних опорних лісів і сполучних елементів, наданих ТОВ "Тендертрейдбуд".

Відділ досліджень конструкцій будівель і споруд, атестат акредитації Випробувального центру №2Т799 від 24.09.2013 р, виданий Національним агентством з акредитації України.

PDF DOC